Achievement (2012-13)

Sl. No.

Item / Subject

Target

Date of completion

Phy.

Fin.

2012-13

1

Vunjupalli LI scheme in Cherla Mandal

24.99

77

July 2012

2

Pusuguppa L.I. scheme in Cherla Mandal

32.00

115

October 2012

3

Alligudem L.I. scheme in Chintoor Mandal

29.50

106

November 2012

4

Surakunta L.I. scheme in Chintoor Mandal

23.50

112

November 2012